Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë


 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Njoftime  

  · KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK NDRYSHON VENDNDODHJEN SIPAS VKM-së NR 704, DATË 01.12.2017
    ADRESA: BULEVARDI "DËSHMORËT E KOMBIT",
SHESHI "NËNË TEREZA" 
    (AFËR REKTORATIT), TIRANË


  · Lista e ekspertëve për vitin 2018.Lexo më tepër
 
 · Njoftim mbi"Rekomandime mbi mënyrën e zhvillimit të procedures së prokurimit për 
    marrjen e shërbimit privat të ruajtjes fizike Dhjetor 2017.Lexo më tepër

 ·  Rekomandime mbi mënyrën e zhvillimit të procedures së prokurimit për shërbimin e ruajtjes
    fizike:Lexo më tepër
 
 · Komisioni i Prokurimit Publik nxitur nga kërkesa e Bashkimit Kombëtar të Shoqërive
    të Ruajtjes,vlerëson se është me vend që të sqaroj të gjithë operatorët ekonomikë që
    ofrojne shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike si dhe autoritetet kontraktore qe
    prokurojne këtë sherbim se:Lexo me teper
...

 · 
Raporti i Monitorimit mbi shpenzimet në KPP Lexo me teper