Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Rruga “Papa Gjon Pali II”
 Nr. 3  Tiranë, Shqipëri
 

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Raporte vjetore  


     ·   Raporti Vjetor 2010 

     ·   Raporti Vjetor 2011 

   ·   Raporti Vjetor 2012 

   ·
   Raporti Vjetor 2013 


   ·   Raporti Vjetor 2014 

   ·   Raporti Vjetor 2015 

   ·   Raporti Vjetor 2016