Kontakt  
 Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Ankesa në Proces  

  

   2013
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
    2014
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
   
    2015
· Janar
· Shkurt
· Mars · Mars 2
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
         
2016
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
  
2017
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
  
2018
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2 
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor