[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Kuvendi i Shqiperise


Sherbim per printime dhe botime parlamentare


Kristalina-KH shpk

13.11.2018

12:50

2

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

 

14.11.2018

11:00

3

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 8 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:02

4

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 6 Sherbim me roje private
 

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:03

5

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:04

6

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 4 Sherbim me roje private


Myrto Security shpk

14.11.2018

11:05

7

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 2 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:06

8

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:07

9

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

15.11.2018

10:45

10

Hekurudha Shqiptare


Shitje Skrap Hekurudhor


Cekrezi Metal shpk

16.11.2018

09:25

11

Kantieri i ndertimit dhe riparimit te Anijeve Pashaliman,Vlore


Blerje boje dhe aksesore per lyerje

United Colors shpk

16.11.2018

12:20

12

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane


Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore dhe anatomike ne S.U "Shefqet Ndroqi"


V.A.L.E Recycling shpk

16.11.2018

12:25

13

Ujesjelles Kanalizime Tepelene


Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares

Vllaznia Ndertim I.S

16.11.2018

13:40

14

Bashkia Shkoder


Rikualifikim i terreneve sportive ne shkolla Oso Kuka-Bashkia Shkoder-Ana e Malit-Oblike,At Gjon Karma-Guri i Zi

Niko

16.11.2018

13:44

15

Qendra e Sherbimeve Arsimore


Sherbim me roje private


Eurogjici Security

16.11.2018

13:45

16

Qendra e Sherbimeve Arsimore


Sherbim me roje private

Toni Security

16.11.2018

13:46

17

Instituti i Zhvillimit te Arsimit


Sherbim me roje private

Gora

16.11.2018

13:47

18

Teatri Kombetar


Sherbim me roje private


Gora

16.11.2018

13:48