[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Bashkia Devoll


Blerje materiale hidraulike


Alen-Co

16.10.2017

13:31

2

Ministria e Puneve te Brendshme


Blerje orendish dhe pajisjesh per mobilim zyrash

Trinity Trade Company

17.10.2017

12:51

3

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit


Blerje materiale dhe sherbime ushtarake

Trinity Trade Company

17.10.2017

12:54

4

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit


Blerje Karburanti Diesel 0.1%


A&T

17.10.2017

16:10