[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave


Sherbim me roje private

Ndreu Security Services shpk

18.03.2019

14:20

2

Shtepia e te Moshuarve Kavaje


Furnizime me ushqime per shtepine e te moshuarve Kavaje

4S shpk

18.03.2019

14:45

3

Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce


Kaldaje e plote me djeges


Comfort shpk

18.03.2019

15:00

4

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier


Sherbim me roje private


Buzi 2010 shpk

18.03.2019

15:20

5

Health & Light shpk


Loti 17 Mirembajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi Philips ose ekuivalent

Health & Light shpk

18.03.2019

16:20

6

Health & Light shpk


Loti 38 Mirembajtje e pajisjeve EKO prodhuesi Philips ose ekuivalent

Health & Light shpk

18.03.2019

16:21

7

Health & Light shpk


Loti 14 Mirembajtje e pajisjeve Grafi/Skopi prodhuesi Philips ose ekuivalent

Health & Light shpk

18.03.2019

16:22

8

Health & Light shpk


Loti 58 Mirembajtje e sistem monitorimi pacientesh,prodhuesi Philips ose ekuivalent

Health & Light shpk

18.03.2019

16:23

9

Health & Light shpk


Loti 34 Mirembajtje e pajisjeve
Defibrilator prodhuesi Philips ose ekuivalent

Health & Light shpk

18.03.2019

16:24

10

Health & Light shpk


Loti 13 Mirembajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi Philips ose ekuivalent


Health & Light shpk

18.03.2019

16:25

11

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres


Blerje goma


Klosi-R Company shpk

19.03.2019

11:00

12

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce


Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

19.03.2019

14:20

13

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce


Loti 2 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal


Swissmed shpk

19.03.2019

14:21

14

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce


Loti 3 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hematologjik

Swissmed shpk

19.03.2019

14:22

15

Spitali Rajonal Lezhe


Loti 1 Reagente Biokimike per Autonalizatorin biokimik Selectra


Swissmed shpk

19.03.2019

14:23

16

Spitali Rajonal Lezhe


Loti 3 Reagente per Aparatin Hematologjik Abacus 3CT

Swissmed shpk

19.03.2019

14:25

17

Spitali Rajonal Lezhe


Loti 2 Reagente per autonanalizatorin Hormonal Maglum

Swissmed shpk

19.03.2019

14:28

18

Spitali Rajonal Kukes


Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik

Swissmed shpk

19.03.2019

14:30

19

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore


Blerje kite dhe reagent per laboratoret

Biomedica Albania Distribution shpk

19.03.2019

14:45

20

Universiteti i Tiranes


Loti 2 Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

19.03.2019

14:50

21

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave


Blerje plumce metalike,plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosjes

Trinity Trade Company shpk

19.03.2019

14:55

22

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave


Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

20.03.2019

11:45

23

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier


Sherbim me roje private


Myrto Security shpk

20.03.2019

11:47

24

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje


Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

20.03.2019

13:20

25

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier


Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

20.03.2019

13:23

26

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave


Sherbim me roje private

Oktapus shpk

20.03.2019

13:30

27

Bashkia Librazhd


Blerje kancelari (bojra+leter format) per Bashkine dhe Njesite e Varesise per vitin 2019


Infosoft Office shpk

20.03.2019

13:45