[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Bashkia Shkoder


Rikonstruksion i shkolles Jordan Misja

Nika shpk

11.11.19

10:45

2

Drejtoria e Shendetit Publik Diber


Sherbim me roje private

Safe shpk

11.11.19

14:00

3

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes


Sherbim me roje private


Orka shpk

11.11.19

15:00

4

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes


Sherbim me roje private


Shtiqni shpk

11.11.19

15:10

5

Bashkia Tirane


Ndertimi tereneve sportive ne Shkollen 9-vjecare "Kosova"


Sag shpk

11.11.19

15:30

6

Autoriteti Portual Durres


Shtypshkrime

Rama Graf shpk

13.11.19

11:30

7

Bashkia Patos


Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1


Lala shpk

13.11.19

12:00

8

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore


Sherbimi i lavanderise dhe zevendesimi me inventar te imet per nevoja te Spitalit Psikiatrik Vlore per 48 muaj

Universi Servis shpk

13.11.19

13:00

9

Bashkia Patos


Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1

Salillari shpk

13.11.19

15:15

10

Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore


Evadim i mbetjeve te rrezikshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore


Medi Tel shpk

14.11.19

11:00

11

Bashkia Patos


Supervizim ne objektin "Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te Ujesjellesit Qytetit te Patosit Loti 1


G B Civil Engineering shpk

14.11.19

13:00