[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale


Sherbim me roje private


Conspiration-Metropol

19.03.2018

11:30

2

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

19.03.2018

11:35

3

Bibloteka Kombetare


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

19.03.2018

11:36

4

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

19.03.2018

11:37

5

Ujesjelles Kanalizime Tirane


Blerje kimikate per UKT


2AT

19.03.2018

11:40

6

Bashkia Tirane


Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

Alstezo

19.03.2018

11:41

7

Kuvendi i Shqiperise


Riparim-mirembajtje e autoveturave te markave te ndryshme Vw,Hyndai,Chevrolet,Toyota,Ford per vitin 2018


Alstezo

19.03.2018

11:43

8

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akualkultures


Loti 6 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

19.03.2018

12:30

9

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni


Sherbim me roje private

Nazeri 2000

19.03.2018

12:31

10

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

19.03.2018

12:32

11

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni


Sherbim me roje private


Start 2000

19.03.2018

13:00

12

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve


Blerje bulmet dhe veze


Delta Doni

19.03.2018

13:20

13

Bashkia Roskovec


Blerje materiale objekti "Ndertim trotuari+Ndricim nga xhamia Suk1-karburanti "Agacaj"


Euro-Alb

19.03.2018

15:20

14

Bashkia Roskovec


Blerje materiale objekti "Rehabilitim i bllokut urban L.Braho"Roskovec

Euro-Alb

19.03.2018

15:21

15

Bashkia Roskovec


Blerje material objekti "Ndertim KUZ lagjia Shurdhenj,fshati KUMAN

Euro-Alb

19.03.2018

15:22

16

Bashkia Roskovec


Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ Qender SUK 2"Euro-Alb

19.03.2018

15:23

17

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni


Sherbim me roje private


Oktapus 1 Security

20.03.2018

13:05

18

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore


Sherbim me roje private


Oktapus 1 Security

20.03.2018

13:07

19

Reparti Special Renea


Mirembajtje rutine automjetesh

Alstezo

20.03.2018

14:08

20

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kukes


Sherbim me roje private


Sabeta

20.03.2018

14:09

21

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni


Sherbim me roje private

S.S.X

20.03.2018

15:25

22

Bashkia Shkoder


Shpenzime per sherbime internet


Albtelecom

20.03.2018

15:27