[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Bashkia Mat


Sherbim i pastrimit ne Bashkine Mat

Ruci

21.08.2017

10:34

2

Ujesjelles Kanalizime Tirane


Kryerja e Sherbimit te printimit dhe zarfimit te afturave mujore te ujit

Albanian Digital Printing Solutions&Services

22.08.2017

12:05