[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit


Pjese kembimi goma,bateri,filtra


Ra-Mi Kompani shpk

24.09.2018

13:45

2

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike


Printim i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer te OSHEE


Adel Co shpk

24.09.2018

16:15

3

Bashkia Tirane


Paisje me orendi e 4 mencave ne shkollave ku do te implementohet projekti "Bejme detyrat e shtepise"


Bolt shpk

25.09.2018

10:30

4

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat


Loti 2 Sherbim me roje privateMyrto Security shpk

25.09.2018

14:05