[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes


Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes


V.A.L.E Recycling shpk

20.05.2019

11:45

2

Dega Doganore Bllate


Rikonstruksion fasade dhe ambjentesh ne Degen Doganore Bllate


Shehu shpk

20.05.2019

12:25

3

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale


Sherbim me roje private


Firdeus Security Group shpk

20.05.2019

13:00

4

Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve


Sherbim me roje private ne Tirane dhe Kavaje


Firdeus Security shpk

20.05.2019

13:03

5

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber


Evadim i mbetjeve spitalore per nevoja te DSR Diber per vitin 2019


Medi Tel shpk

20.05.2019

15:20