[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Ujesjelles Kanalizime Diber


Sherbim me roje private

Safe shpk

03.12.19

13:00

2

Ministria e Drejtesise


Rikonstruksion i Arkives Shteterore te Sistemit Gjyqesor

Kevin Construksion shpk

03.12.19

13:10

3

Bashkia Mat


Rehabilitim i diges se ujembledhesit Shoshaj

Shendelli shpk

03.12.19

13:33

4

Agjencia Kombetare e Turizmit


Materiale Promocionale


Adel CO shpk

03.12.19

13:35

5

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster


Dixhitalizimi i sherbimit per abonentet


Kreatx shpk

03.12.19

15:30

6

Bashkia Fier


Permiresimi i kushteve te banimit ne komunitetin Rom


Shendelli shpk

04.12.19

13:20

7

Posta Shqiptare


Blerje vula datare,vula sherbimi dhe dare vulosje

Luar Bros shpk

05.12.19

14:30

8

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore


Blerje pulla,kontrolli me elemente sigurie per barnat dhe aksesoret per shtypjen e tyre

Adel CO shpk

05.12.19

15:00

9

Bashkia Ura Vajgurore


Rikonstruksion i rrjeteve shperndares te Ujesjellesit ne Bashkine Ura Vajgurore


Salillari shpk

05.12.19

15:40

10

Drejtoria Vendore e ASHK Lushnje


Sherbim me roje private


Myrto Security shpk

06.12.19

10:30

11

Drejtoria Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane


Blerje prajmer

Vila Dekor shpk

06.12.19

11:30

12

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore


Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barnat dhe aksesoret per shtypjen e tyre


Dynamicx Group shpk

06.12.19

11:45

13

Bashkia Ura Vajgurore


Rikonstruksion i rrjeteve shperndares te Ujesjellesit ne Bashkine Ura Vajgurore

BE-IS shpk

06.12.19

13:45

14

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber


Sherbim me roje private


International Security Albania shpk

06.12.19

13:50