[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Bashkia Roskovec


Blerje minieskavator

Power Industries

22.05.2018

12:32

2

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 1 Sherbim me roje private


N.S.S

22.05.2018

12:33

3

Bashkia Tirane


Rehabilitim i rrugeve te bllokut qe kufiziohet nga rruget "Leandro Zoto"-"Mari Kraja"- "Disha" -"Sadik Petrela"

Ave Consulting

22.05.2018

14:15

4

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 1 Sherbim me roje private

Start 2000

22.05.2018

14:19

5

Posta Shqiptare


Loti 2 Blerje goma automjetesh

R&R Kompani

22.05.2018

15:52

6

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit


Sherbimi i mirembajtjes se pajisjeve te stacioneve te monitorimit te cilesise se ajrit ne qytetet Durres,Shkoder,Korce,Vlore,Elbasan dhe stacioni i levizshem ne Tirane


Krijon

22.05.2018

15:53

7

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit


Shitje e materiaalit skrap

Shijaku

22.05.2018

16:00

8

Ujesjelles Kanalizime Shkoder


Blerje materiale hidraulike


Mega Plast 2L

22.05.2018

16:01

9

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 9 Sherbim me roje private qarku Kukes

Sabeta

23.05.2018

12:51

10

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 1 Sherbim me roje private qarku Tirane

Dea Security

23.05.2018

12:52

11

Ujesjelles Kanalizime Tirane


Blerje profilaktike per auto vaj,goma,bateri

Gajd Company

23.05.2018

15:00

12

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:20

13

Dega e Doganes Durres


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

23.05.2018

15:21

14

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 12 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:22

15

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 6 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:23

16

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 5 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:24

17

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 4 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:25

18

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:26

19

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 9 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:28

20

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:32

21

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

23.05.2018

15:33

22

Ujesjelles Kanalizime Shkoder


Blerje materiale hidraulike

FAT Group

24.05.2018

15:00

23

Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Bashkia Kamez


Blerje aparat ujemates

FAT Group

24.05.2018

15:02

24

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat


Sherbimi i lavanterise


Shpresa

24.05.2018

15:15

25

Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

24.05.2018

15:18

26

Trajtim i Studenteve Elbasan


Sherbim me roje private


Uevi-2015

24.05.2018

15:20

27

Ujesjelles Kanalizime Tirane


Sherbim interneti per UKT sha


Abissnet

24.05.2018

15:40

28

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Loti 2 Sherbim me roje private qarku Berat

Aek Security

25.05.2018

11:20

29

Bashkia Prrenjas


Pastrim,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne terrtorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 2018-2023

Rej

25.05.2018

11:22

30

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber


Blerje mish vici per vitin 2018

Agim Hysa

25.05.2018

11:25

31

Posta Shqiptare


Loti 2 Blerje goma automjetesh

Ra-Mi Kompany

25.05.2018

11:28

32

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit


Shitje e materialit skrap

Rafaelo 2002

25.05.2018

13:50

33

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza


Loti 3 Mirembajtje impianistike ne QSUT

Sulollari

25.05.2018

13:52

34

Autoriteti Portual Durres


Blerje interneti dhe telefoni

Albtelecom

25.05.2018

13:57