[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria Vendore e Policise Durres


Pjese kembimi,goma dhe bateri


Alstezo

15.12.2017

10:27

2

Operatori i Sistemit te Transmetimit


Permiresimi i infrastruktures se Data Network,Sistem akses kontrolli hyrje-daljet se bashku me Software per perllogaritjen e pagave


B360

15.12.2017

12:31

3

Bashkia Librazhd


Sistemime malore perrenj-St.Trenit dhe M.Alla,Ndertim Prita Gjovac,Ndertim Prita Polis-Gostime (vazhdimi),projekte per mbrojtjen bujqesore


Victoria Invest

15.12.2017

12:58

4

Bashkia Tirane


Ndertim i rruges qe lidh rrugen Tish Daija me rrugen Robert Shvarc


Nika

15.12.2017

13:14

5

Drejtoria Rajona e e Sherbimit te Transportit Rrugor Fier


Loti 1 Sherbim me roje private


Goga

18.12.2017

12:39