Vendime Qershor 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.06.17

1042

Mirembajtje objekte ndertimore,impjaniistike e paisje mobilimi

Al-Dok

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

  Perfunduar

13.07.17 shkarko 

01.06.17

1044

Loti 3 Riparim-mirembajtje e sistemeve te ngrohjes dhe te ujit sanitar me kaldaja

Sulollari

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

09.06.17 shkarko 

01.06.17

1048

Blerje materiale kancelarie

Albamedia

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

21.06.17 shkarko 

01.06.17

1049

Rikonstruksion i infrastruktures rrugore te bllokut qe kufizohet nga rruga "Besa" "Siri Kodra"-"Zenel Bastari"-"Haki Rexhep Kodra"

Victoria Invest

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 28.07.17 shkarko

02.06.17

1050

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per printimin e tyre

Aldesign PSP

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

Perfunduar 

17.07.17 shkarko 

02.06.17

1051

Sherbim i internetit per Bashkine Elbasan

Abcom

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

13.07.17 shkarko 

02.06.17

1052

Shpenzime per mirembajtje automjete

Nuhaj

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

30.06.17 shkarko

02.06.17

1053

Blerje artiuj tonera per printera dhe fotokopje

Mondoffice

FSDKSH

Perfunduar 

 13.07.17 shkarko

02.06.17

1054

Blerje gaz

Gas Group

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar

 11.07.17 shkarko

02.06.17

1055

Rikonstruksion i infrastruktures rrugore te bllokut qe kufizohet nga rruga "Besa" "Siri Kodra"-"Zenel Bastari"-"Haki Rexhep Kodra"

Sireta 2F

Bashkia Tirane

Perfunduar 

28.07.17 shkarko 

06.06.17

1059

Blerje rroba pune

Ferit Myftari

Ujesjelles Kanalizime Vlore

  Perfunduar

 17.07.17 shkarko

06.06.17

1060

Sherbim me roje private

Security Korca

Dega Doganore Korce

Perfunduar 

 18.07.17 shkarko

06.06.17

1061

Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje

IT Gjergji Kompjuter

FSDKSH

Perfunduar 

13.07.17 shkarko 

06.06.17

1062

Loti 1 Mbi ndertimin e rrjetit rrugor "Unaza e Pogonit"

Cobial

Bashkia e Dropullit

Perfunduar 

06.07.17 shkarko 

06.06.17

1063

Loti 2 Blerje automjete per SHISH

Auto France-Al

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

03.07.17 shkarko 

06.06.17

1064

Ndertim shkolla AMP "Beqir Cela"Durres

4 A-M

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

 Perfunduar

28.06.17 shkarko 

07.06.17

1065

Sherbim me roje private

Myrto Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

Perfunduar 

17.07.17 shkarko 

07.06.17

1067

Loti 2 Sherbime veterinare ne Bashkine Librazhd

Kristaq Skenderi pf

Drejtoria Rajonale e Bujqesise Elbasan

Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

07.06.17

1068

Loti 4 Sherbime veterinare ne Bashkine Gramsh

Kristaq Skenderi pf

Drejtoria Rajonale e Bujqesise Elbasan

Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

07.06.17

1069

Sherbimi i pastrimit te njesive Administrative Gur i Zi

Rej

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

07.06.17

1070

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

07.06.17

1071

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

07.06.17

1072

Rehabilitimi urban i zones ne te dyja anet e rruges kryesore te qytetit te Librazhdit dhe sistemim asfaltim rruga e Dibres

Victoria Invest

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

07.06.17

1073

Blerje agregate industriale ngritese per nevojat e Drejtorise Rajonale Tirane

Mektrin Motors

Oshee Drejtoria Rajonale Tirane

  Perfunduar

19.07.17 shkarko 

08.06.17

1078

Rikonstruksion i rrugeve te brendshme dhe KUZ Fshati Morave

Shendelli

Bashkia Berat

Perfunduar 

 19.07.17 shkarko

08.06.17

1079

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

30.06.17
shkarko

08.06.17

1080

Furnizim Makineri-Pajisje per nderrmarrjen SH.A Vlore

Power Industries

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

  Perfunduar

 06.07.17 shkarko

08.06.17

1081

Rikonstruksioni i rruges "Ura e Corumit-Zhabiak-Ura e Cepanit

4 A-M

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

13.06.17 shkarko 

08.06.17

1082

Blerje materiale kancelari Loti 2 Blerje leter

Infosoft Office

Ministria e Puneve te Brendshme

   Perfunduar

 06.07.17 shkarko

08.06.17

1083

Blerje tonera per nevoja te Bashkise Diber

Infosoft Office

Bashkia Diber

 Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

08.06.17

1084

Supervizion punimesh per objektin"Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit"

GjeoKonsult & Co

Agjencia Konbetare e Ujesjelles Kanalizimeve

   Perfunduar

11.07.17 shkarko

09.06.17

1087

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Kristalina-Kh

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

21.07.17 shkarko 

09.06.17

1088

Sherbim me roje private

Dea Security

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

09.06.17

1089

Loti 1 Sherbim me roje private

S.S.X

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

 25.07.17 shkarko

09.06.17

1093

Sherbim me roje private

Start 2000

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

  Perfunduar

 03.08.17 shkarko

09.06.17

1094

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar

30.06.17
shkarko  

12.06.17

1095

Supervizion punimesh"Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes"28 Nentori dhe Skenderbeu ne qytetin e Elbasanit"

GjeoKonsult & Co

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

 25.07.17 shkarko

12.06.17

1096

Sherbim me roje private

Myrto Security

ZVRPP Lushnje

 Perfunduar

04.07.17 
shkarko 

12.06.17

1097

Rruga Fitore Aliko

Mane/S

Bashkia Finiq

Perfunduar 

 06.07.17 shkarko

12.06.17

1099

Blerje dhe mirembajtja e paisjeve elektronike ne Albcontrol

Bnt Electronics

Albcontrol sha

  Perfunduar

25.07.17 shkarko

14.06.17

1104

Kabina elektrike Box komplet me te gjithe aksesoret perkates,e predispozuar per 20 Kv

Junik

Porti Detar Shengjin

 Perfunduar

11.07.17 shkarko

14.06.17

1106

Loti 2 Blerje kepuce per Drejtorine e Pergjithshme te Doganave

Blerina Kapedani

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

31.08.17 shkarko 

14.06.17

1107

Rruga Fitore Aliko

Shendelli

Bashkia Finiq

Perfunduar 

06.07.17 shkarko 

14.06.17

1108

Blerje materiale te ndryshme per vitin 2017

Mega Plast 2L

Eco Tirana

  Perfunduar

25.07.17 shkarko

16.06.17

1115

Blerje materiale pastrimi dhe shperndarje ne objektet shkollore dhe parashkollore

W.Center

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit

 Perfunduar

17.07.17 shkarko 

16.06.17

1116

Sherbim me roje private

Kevenjo

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

  Perfunduar

 03.08.17 shkarko

16.06.17

1117

Sherbim me roje private

Start 2000

Shtepia e Foshnjes Tirane

  Perfunduar

 27.07.17 shkarko

16.06.17

1118

Sherbim i printimit per nevojat e OSHEE

Kallfa

OSHEE

Perfunduar 

04.07.17 shkarko 

16.06.17

1119

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Perfunduar 

 03.08.17 shkarko

16.06.17

1120

Sherbim me roje private

Mandi 2K

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

 23.06.17 shkarko

19.06.17

1123

Sherbim me roje private

Leksi Security

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

19.06.17

1129

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Adel Co

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

21.07.17 shkarko 

19.06.17

1130

Blerje materiale hidraulike

Alen-Co

Ujesjelles Kanalizime Vlore

  Perfunduar

25.07.17 
shkarko

20.06.17

1131

Rikonstruksion dhe shtrim i rruges bujqesore te fushes se fshatit Pal

Mane/S

Bashkia Sarande

Perfunduar 

11.09.17 shkarko 

20.06.17

1132

Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete

Ratech

Posta Shqiptare

Perfunduar 

24.07.17 shkarko 

20.06.17

1133

Blerje sherbim interneti per Bashkine e Tiranes per vitin 2017

Abcom

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 29.08.17 shkarko

20.06.17

1134

Blerje materiale pastrimi dhe shperndarje ne objektet shkollore dhe parashkollore

Shpiragu

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 17.07.17 shkarko

21.06.17

1141

Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz,Kavaje"

M.A.K Studio

Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

22.06.17

1142

Sherbim Interneti

Albtelecom

Tirana Parking

Perfunduar 

01.08.17 shkarko 

22.06.17

1143

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Inspektoriati Shteteror Teknkik dhe Industrial

Perfunduar 

21.07.17 shkarko

22.06.17

1144

Ndertim i bazes prodhuese per shkollen "Karl Gega" Tirane

Agri-Construction

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 26.07.17 shkarko

22.06.17

1145

Printim zarfim i faturave te permuajshme te UKD

Albanian Digital Printing Solutions&Services

Ujesjelles Kanalizime Durres

  Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

22.06.17

1146

Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Divjake-Germenj

B-93

Bashkia Divjake

Perfunduar 

29.06.17 shkarko 

22.06.17

1147

Rikonstruksion i zyrave te Rajonit Vlore

Colombo

Oshee Drejtoria Rajonale Vlore

Perfunduar 

 27.07.17 shkarko

22.06.17

1148

Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit

Lala

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 17.07.17 shkarko

23.06.17

1156

Rehabilitimi urban i sheshit "Zaranika"dhe Bulevardi"Aqif Pasha" Faza4

BE-IS

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

23.06.17

1157

Sherbim me roje private

Toni Security

MEI

Perfunduar 

31.07.17 shkarko 

23.06.17

1158

Sherbim me roje private

Toni Security

MEI

Perfunduar 

31.07.17 shkarko

23.06.17

1159

Rikonstruksion i shkolles profesionale Kamez

4 A-M

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

 26.07.17 shkarko

23.06.17

1160

Ndertim i bazes prodhuese per shkollen "Karl Gega" Tirane

4 A-M

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

23.06.17

1161

Sherbim dhe riparim i automjeteve per MEI

Alstezo

MEI

Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

23.06.17

1162

Loti 2 Reagante

Euromed

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

 17.07.17 shkarko

23.06.17

1163

Loti 1 Kite

Euromed

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

 17.07.17 shkarko

23.06.17

1164

Blerje barna B2,Loti 10

Lekli

QSUT

Perfunduar 

18.07.17 shkarko 

23.06.17

1165

Printim zarfim i faturave te permuajshme te UKD

Ilar

Ujesjelles Kanalizime Durres

  Perfunduar 

 21.07.17 shkarko

23.06.17

1166

Rikonstruksion i shkolles profesionale Kamez

Agri-Construction

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

23.06.17

1167

Zona Minerare Nr.70/9 (objekti Brataj),Qarku Vlore,

Aquila Marble

MEI

Perfunduar 

 28.06.17 shkarko

23.06.17

1168

Blerje materiale pastrimi

T&M Chemical Distribution

Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

23.06.17

1169

Rikonstruksion i zyrave te Rajonit Vlore

Avduli

Oshee Drejtoria Rajonale Vlore

  Perfunduar

 27.07.17 shkarko

23.06.17

1170

Shtese Ujesjellesi Valbone per qytetin Bajram Curri

Curri

Bashkia Tropoje

  Perfunduar

 18.08.17 shkarko

23.06.17

1171

Mirembajtje e objekteve ndertimore dhe impjanistikes per Spitalin Pogradec

Rej

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec

  Perfunduar

19.07.17 shkarko 

27.06.17

1172

Sherbim me roje private

2LX

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

30.06.17
shkarko 

27.06.17

1174

Mbrojtja e ullishteve nga demtimi i mises se ullirit ne bllok,sipas zonave prioritare te prodhimit (Qarqet Vlore,Fier,Elbasan)

Pastrime Silvio

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

Perfunduar 

 28.07.17 shkarko

27.06.17

1175

Per dhenien me koncension te Hidrocentralit Bushtrica

2 T

MEI

Perfunduar 

24.08.17 shkarko 

27.06.17

1176

Rehabilitimi i kanalit ujites te fushes se Bilishtit "Kanali Vishocice-Bracanj"

Shendelli

Bashkia Devoll

Perfunduar 

 04.08.17 shkarko

27.06.17

1177

Impinati i trajtimit te ujrave te ndotura ne zonen bregdetare Dhrale-Palase,Loti 10

Gjikuria

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

28.06.17

1178

Sherbim telefonie celulare

Albtelecom

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

01.08.17 shkarko 

28.06.17

1181

Blerje materiale hidraulike

Zihni Mucaj pf

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

25.07.17 shkarko 

28.06.17

1185

Rikonstruksion i rruges (Pedonale mbi Perroin e Gjerozes)

Dajti Park 2007

Bashkia Tirane

Perfunduar 

19.07.17 shkarko 

26.06.17

1187

Furnizim vendosje kondicioner inverter 12000,18000,24000,48000 BTU

Comfort

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 07.08.17 shkarko

30.06.17

1188

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Cirku Kombetar

Perfunduar 

 02.08.17 shkarko

30.06.17

1189

Sherbim me roje private

Toni Security

Cirku Kombetar

Perfunduar 

 02.08.17 shkarko

30.06.17

1190

Blerje e pullave me holograme

Albdesign PSP

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

 25.07.17 shkarko

30.06.17

1191

Impinati i trajtimit te ujrave te ndotura ne zonen bregdetare Dhrale-Palase,Loti 10

Shansi-Invest

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

26.07.17 shkarko 

30.06.17

1192

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce

  Perfunduar

09.08.17 shkarko