Vendime Qershor 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.06.18

1036

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

 

 

01.06.18

1037

Sherbim me roje private

Toni Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

 

 

01.06.18

1038

Sherbim me roje private

Myrto Security

Universiteti i Mjekesise

 

 

01.06.18

1039

Sherbim me roje private

Myrto Security

Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

 

 

01.06.18

1043

Blerje uniforma

Malbertex

Posta Shqiptare

 

 

01.06.18

1044

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Berat

 

 

01.06.18

1045

Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes

Kledia 06

KESH

Perfunduar 

 

19.07.18 shkarko 

 

04.06.18

1046

Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.08.18 shkarko 

04.06.18

1047

Loti 13 Sherbim me roje privat

Anakonda Security

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

03.08.18 shkarko
09.08.18 shkarko 

04.06.18

1048

Loti 8 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 

 

04.06.18

1052

Blerje materiale,aparate dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018

Encoal

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 19.07.18 shkarko

04.06.18

1053

Mirembajtje te mjeteve te transportit per DVP Durres

Alstezo

Drejtoria Vendore e Policise Durres

 

 

04.06.18

1054

Loti 5 Blerje shtypshkrimesh per Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Rama Graf

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

02.08.18 shkarko 

04.06.18

1055

Blerje materiale aparate dhe pajisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018

Vesa 2014

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

19.07.18 shkarko 

04.06.18

1056

Blerje pajisje kompjuterike per nevojat e shoqerise

Bnt Electronics

Ujesjelles kanalizime Tirane

 

 

05.06.18

1060

Sherbim me roje private

Safe

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

07.06.18 shkarko 

05.06.18

1061

Sherbim me roje private

G.S.E Security

Drejhtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se

Perfunduar 

 11.06.18 shkarko

05.06.18

1062

Blerje,instalim kompresor dhe sistemim te sistemit ekzistues per Shtypshkronjen e Letrave me Vlere

Comfort

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

 

 

06.06.18

1064

Blerje peshore rruge portative (aksiale) per mjete transporti

Trinity Trade Company

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

 

 

06.06.18

1065

Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per Bashkite Selenice-Memailiaj-Tepelene

Metro-Polis

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

11.06.18 shkarko 

06.06.18

1066

Sherbim me roje private

Security Korca

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

 

 

06.06.18

1067

Blerje tonera per nevoja te shoqerise

Erisoni Company

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 09.08.18 shkarko

06.06.18

1069

Rehabilitimi i kanalit ujites Dobrove,Peshkopi 2018

Radika

Bashkia Diber

 

 

07.06.18

1070

Sherbim me roje private

Grand Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber

 

 

07.06.18

1071

Loti 2 "Riparim i rrjetit kompjuterik,telefonik,kamera"

Xpert Systems

Garda e Republikes

 

 

08.06.18

1072

Sherbim me roje private

Dajti

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane

 Perfunduar

09.08.18 shkarko 

08.06.18

1074

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane

 Perfunduar

09.08.18 shkarko 

08.06.18

1077

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

 

 

08.06.18

1078

Loti 13 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

03.08.18 shkarko  
09.08.18 shkarko 

08.06.18

1079

Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)

B93

Bashkia Roskovec

 

 

11.06.18

1080

Printimi i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer te OSHEE

Adel Co

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

08.08.18 shkarko 

11.06.18

1081

Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor

Adel Co

Ministria e Brendshme

 Perfunduar

25.06.18 shkarko 

11.06.18

1082

Prodhimi i emisioneve te pulles postare viti 2018

Albdesign PSP

Posta Shqiptare

 

 

11.06.18

1086

Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.08.18 shkarko

11.06.18

1087

Loti 13 Sherbim me roje private

Anakonda Security

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar

03.08.18 shkarko  
09.08.18 shkarko 

11.06.18

1088

Blerje materiale pastrimi

W.Center

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

 

 

12.06.18

1089

Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te Bashkise Fier dhe enteve te saj

Nuhaj

Bashkia Fier

Perfunduar 

07.08.18 shkarko 

12.06.18

1090

Sherbim me roje private

Flena Rb

Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

 

 

12.06.18

1091

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndoarje ushqimi

KPL

Ministria e Brendshme

 

 

13.06.18

1101

Sherbim me roje private

Myrto Security

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

13.06.18

1102

Sherbim me roje private

Myrto Security

Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican

 

 

13.06.18

1103

Ndertim objekt te ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese

4 A-M

Shrebimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

13.06.18

1105

Sherbim me roje private

International Security Albania

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

13.06.18

1106

Sherbim me roje private

Toni Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

 

 

13.06.18

1107

Blerje fikese zjarri

Victoria-Al

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit

 

 

13.06.18

1108

Sherbim me roje private

Dea Security

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor

 

 

13.06.18

1109

Lyerje e ambienteve te Konvikteve te Shkollave te Mesme per vitin 2018

Erges Mat

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane

 

 

13.06.18

1110

Leter (flete votimi) ne sasine e parashikuar 20.521 kg me qellim asgjesimin e tyre nepermjet riciklimit/perpunimit

Green Recycling

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

13.06.18

1111

Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor (per Ministrine e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Interlogistic

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

 25.06.18 shkarko

13.06.18

1112

Loti 4 Blerje dokumentacioni,shtypshkrime te ndryshme dhe botimin e revistes Arkivore per Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave

Interlogistic

Ministria e Brendshme

 

 

13.06.18

1113

Loti 6 Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakeve te botimeve tek te tjeret

Interlogistic

Ministria e Brendshme

 

 

13.06.18

1114

Instalim rrjeti dhe vendosje kamera sigurie ne godinat e U.E

B360

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani

 

 

13.06.18

1115

Sherbim interneti dhe telefoni

Abisnet

Bashkia Fier

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

14.06.18

1116

Sherbim me roje private

Arbana sha

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

14.06.18

1117

Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar

Klajger Konstruksion

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

14.06.18

1122

Rikonstruksioni i DRT Tirane,sherbimi Tatimpagues

Altec

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 

 

14.06.18

1123

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Lezhe

Shpresa

Ministria e Brendshme

 

 

14.06.18

1124

Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder

Shpresa

Ministria e Brendshme

 

 

14.06.18

1125

Rivitalizim i Qendres Gose

Aurora Konstruksion

Bashkia Rrogozhine

 

 

14.06.18

1128

Pastrim dhe largim i mbetjeve

Rej

Bashkia Sarande

 

 

14.06.18

1129

Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar

Company Riviera 2008

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 

 

18.06.18

1130

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

18.06.18

1132

Blerje kondicioneresh

Superior Klima

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 Perfunduar

 25.06.18 shkarko

18.06.18

1133

Ndertim i objekteve te Drejtorise Vendore te Policise Shkoder

Curri

Drejtoria e Pergjitshme e Policise se Shtetit

 

 

18.06.18

1134

Loti 1 Blerje kite dhe reagente per laboratorin e Spitalit Kukes per vitin 2018

Krijon

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

 

 

19.06.18

1140

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

 

 

19.06.18

1141

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

AlbaFilm

 

 

19.06.18

1142

Sistemim asfaltim rruga "Qender Mes-Qender Dragoc"

Rroku Guest

Bashkia Shkoder

 

 

19.06.18

1143

Pjese kembimi goma,bateri,filtra

Ra-Mi Kompany

Drejtoria e Pergjitshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

 

 

19.06.18

1144

Sherbim me roje private

Leksi Security

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

19.06.18

1145

Sherbim me roje private

S.S.X

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

20.06.18

1147

Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan

Sark

Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove

 

 

20.06.18

1150

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

20.06.18

1151

Sherbim me roje private

Safe

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

21.06.18

1152

Blerje paisje sigurie kamera per automjetet,paisje gps,sisteme alarmi,sisteme vezhgimi,etj

Advanced Business Solutions

Posta Shqiptare

 

 

21.06.18

1153

Sherbim me roje private

Myrto Security

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

21.06.18

1155

Blerje medikamente mjekesore

CFO Pharma

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

27.06.18 shkarko 

21.06.18

1156

Blerje bojra per printera dhe fotokopje

Mondoffice

Bashkia Vlore

 

 

21.06.18

1157

Sherbim me roje private

A-2000

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 

21.06.18

1159

Loti 1 Sherbim me roje private

Siguria

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

Perfunduar 

 08.08.18 shkarko

21.06.18

1161

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Dega e Doganes Tirane

 

 

21.06.18

1162

Loti 1 Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialsiteve

Avduli

Spitali Rajonal Vlore

 

 

22.06.18

1163

Blerje sherbimi per mirembajtjen e mjeteve te transportit te Bashkise Tirane

Power Industries

Bashkia Tirane

 

 

22.06.18

1164

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 

 

22.06.18

1165

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Dega e Doganes Tirane

 

 

22.06.18

1168

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Teatri Kombetar

 

 

22.06.18

1169

Sherbim me roje private

Anakonda sha

Dega e Doganes Tirane

 

 

25.06.18

1170

Blerje shkume sintetike

Victoria-Al

Albpetro

 

 

25.06.18

1171

Sherbim me roje private

S.S.X

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

 

 

25.06.18

1174

Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje per spitalin rajonal Lezhe

Nika

Ministria e Brendshme

 

 

25.06.18

1175

Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder

Nika

Ministria e Brendshme

 

 

25.06.18

1176

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Keshilli i Qarkut Shkoder

 

 

25.06.18

1177

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Albdesign PSP

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

25.06.18

1179

Loti 3 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Instalim i sistemit Ujemates elektromagnetik ne Depot e Tiranes Faza 1

Rean 95

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

25.06.18

1180

Loti 9 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne Shkozen e siperme dhe ndertim depo uji"

Rean 95

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

25.06.18

1181

Loti 2 Mbikqyrje e punimeve per objektin"Rikonstruksion rrjet Kanalizimi ne rrugen "Qazim Vathi"

Rean 95

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

25.06.18

1182

Loti 1 Mbikqyrje e punimeve per objektin"Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne rrugen "Gani Toptani"

Rean 95

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

25.06.18

1183

Loti 2 Sherbim pastrimi per Spitalin Universitar te Traumes

Sori-Al

Ministria e Brendshme

 

 

25.06.18

1184

Loti 1 Sherbim gjelberim per Spitalin Universitar te Traumes

Sori-Al

Ministria e Brendshme

 

 

26.06.18

1186

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre

Adel Co

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore

 

 

26.06.18

1187

Sherbim me roje private

Toni Security

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

 

 

26.06.18

1188

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

 

 

27.06.18

1190

Mirembajtje e objekteve ndertimore

Rozafa 94

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 

 

27.06.18

1191

Mirembajtje e impjanistikes (hidraulike,elektrike)

Rozafa 94

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 

 

27.06.18

1192

Blerje rroba pune

Zihni Mucaj pf

Ujesjelles Kanalizime Vlore

 

 

27.06.18

1193

Sherbim me roje private

Arbana sha

AlbaFilm

 

 

27.06.18

1194

Blerje pajisje operacionale per gjetjen e drejtimit te sinjalit audio dhe audiviziv

Radio Frequency & Advance Engineering

Autoriteti i Mediave Audiovizive

 

 

28.06.18

1196

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder

 

 

28.06.18

1197

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterenarise

 

 

28.06.18

1198

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

 

 

28.06.18

1199

Blerje karburant per autovetura dhe motorgjenerator

Bolv Oil

Kuvendi

 

 

29.06.18

1201

Mirembajtje impjanistike

Sulollari

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

 

 

29.06.18

1203

Rikonstruksioni i rruges Ramize Gjebrea Faza 2

B 93

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

 

 

29.06.18

1204

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Posta Shqiptare