Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Informacione  

E drejta për të pasur qasje në informacion dhe për të qenë i informuar është një e drejtë ligjore e çdo qytetari, e cila rrjedh nga sovraniteti i tij mbi një institucion shtetëror.

Qasje në informacion është një hamendësim i mundësisë për vendimmarrje dhe një themel i demokracisë.

Të jesh i informuar do të thotë të mos kesh nevojë për të kërkuar informacion, të kesh mundësi të zbulosh informacion kyç në një moment të caktuar, është një hamendësim i ushtrimit të çdo funksioni publik. Transparenca, është një shkallë e shfaqjes së informacionit për dikë ose diçka dhe është një pasojë e realizimit të së drejtës për informacion dhe të së drejtës për të pasur qasje në informacion.