Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Struktura e KPP  

Kryetar i KPP-së

Evis SHURDHA

Nënkryetar i KPP-së

Enkeleda BEGA

Anëtarë të KPP-së

Vilma ZHUPAJ

Lindita SKEJA

Merita ZEQAJ 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave

Drejtor

Brunilda ALI

Inspektor

Alma MILO

Inspektor

Grisilda SADIK

Inspektor

Eliona SHKURTA

Inspektor

Jonida SINAJ

Inspektor

Pranvera QOSJA

Inspektor

Ardi ÇELA

Inspektor

Ergys STREZA

Inspektor

Erion GJYSHI

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Përgjegjës Sektori

Mirgena ALEKSI

Specialist Buxhet-Financë

Mitjana TANTO

Specialist IT

Albi KOLANECI

Specialist

Elmina DAMARJA

Specialist Jurist

Olta HADUSHAJ

Specialist Arkiv-Protokoll

Alban PЁRMETI