Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Rruga “Papa Gjon Pali II”
 Nr. 3  Tiranë, Shqipëri
 

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Struktura e KPP  

Kryetar i KPP-së

Evis SHURDHA

Zv/Kryetar  i KPP-së

Leonard GREMSHI

Anëtarë të KPP-së

Hektor BALLUKU

Kleves JANKU

Odise MOÇKA 

Sektori i Shqyrtimit të Ankesave

Inspektor

Alma MILO

Inspektor

Jonaid MYZYRI

Inspektor

Grisilda SADIK

Inspektor

Eliona SHKURTA

Inspektor

Jonida SINAJ

Inspektor

Pranvera QOSJA

Inspektor

Ardi ÇELA

Inspektor

Ergys STREZA

Inspektor

Brunilda ALI

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Përgjegjës Sektori

Mirgena ALEKSI

Specialist Buxhet-Financë

Mitjana TANTO

Specialist

Elmina DAMARJA

Specialist Jurist

Erilinda LALA

Specialist Jurist

Olta HADUSHAJ

Specialist IT

Albi KOLANECI

Specialist Arkiv-Protokoll

Alban PЁRMETI