Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Struktura e KPP  

Kryetar i KPP-së

Evis SHURDHA

Nënkryetar i KPP-së

Enkeleda BEGA

Anëtarë të KPP-së

Vilma ZHUPAJ

Lindita SKEJA

Merita ZEQAJ 

Drejtoria e  Ankesave

Drejtor

Brunilda ALI

Inspektor

Alma MILO

Inspektor

Grisilda SADIK

Inspektor

Eliona SHKURTA

Inspektor

Jonida SINAJ

Inspektor

Pranvera QOSJA

Inspektor

Ardi ÇELA

Inspektor

Ergys STREZA

Inspektor

Erion GJYSHI

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Përgjegjës Sektori

Mirgena ALEKSI

Specialist Buxhet-Financë

Mitjana TANTO

Specialist IT

Albi KOLANECI

Specialist

Elmina DAMARJA

Specialist Jurist

Olta HADUSHAJ

Specialist Jurist

Emira ALLMUÇA

Specialist Arkiv-Protokoll

Madalena ZYBERLLI