Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Rruga “Papa Gjon Pali II”
 Nr. 3  Tiranë, Shqipëri
 

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Struktura e KPP  

Kryetar i KPP-së

Evis SHURDHA

Zv/Kryetar  i KPP-së

Leonard GREMSHI

Anëtarë të KPP-së

Hektor BALLUKU

Kleves JANKU

Odise MOÇKA 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave

Inspektor

Alma MILO

Inspektor

Jonaid MYZYRI

Inspektor

Grisilda SADIK

Inspektor

Eliona SHKURTA

Inspektor

Jonida SINAJ

Inspektor

Pranvera QOSJA

Inspektor

Ardi ÇELA

Inspektor

Ergys STREZA

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Përgjegjës Sektori

Mirgena ALEKSI

Specialist Buxhet-Financë

Mitjana TANTO

Specialist

Elmina DAMARJA

Specialist Jurist

Erilinda LALA

Specialist Jurist

Olta HADUSHAJ

Specialist IT

Albi KOLANECI

Specialist Arkiv-Protokoll

Alban PЁRMETI